Rješenja je pregledala pravna savjetnica HZOŠ-a i prosvjetna inspektorica.
Rješenja vam  mogu poslužiti kao ogledni primjerci.

Svi ogledni primjerci Rješenja glede rodne pripadnosti neutralne su i odnose se na osobe oba spola.

Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju za učitelja matematike

Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju učitelj-defektolog

Rješenje za stručnog suradnika pedagoga

Rješenje za učitelja fizike i satničara

Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju stručnog suradnika knjižničara

Rješenje za učitelja razredne nastave