Prezentacije sa savjetovanja u Opatiji - Stručno usavršavanje

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; Računovodstvo oporezivih i neoporezivih naknada za prijevoz, službenih putovanja i ostalih rashoda za zaposlene

Temeljni akti u školskom sustavu sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka – (analiza primjene i druga otvorena pitanja)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Vjerodostojne isprave za isplatu naknada troškova, nagrada, pomoći i otpremnina

Implementacija novih propisa o zaštiti osobnih podataka od strane školskih ustanova

Zapošljavanje u školskim ustanovama: mjera pripravništva – izvješće o provedbi i daljnje upute regulirane profesije – priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Potreba donošenja podzakonskih propisa te dostupnost podatcima školskim ustanovama putem aplikacije „ŠeR – Školski e-rudnik”