Prezentacije e-računi u javnoj nabavi

E-račun u javnoj nabavi i privatnom sektoru – 28.5.2019.