Prezentacije sa stručnog skupa u Šibeniku 28.-30.6.2021.

Otvaranje skupa

Odgovarajuće obrazovanje kao uvjet za rad u školskim ustanovama

Opći akti u školskim ustanovama

Napredovanje ravnatelja

Primici zaposlenih u školstvu povezani s prestankom radnog odnosa

E-računi za jednostavnu nabavu

Evidentiranje prijenosa kratkotrajne imovine u sustavu proračuna

Zaštita dokumentarnog i arhivskog gradiva u pismohranama tijela javne vlasti

Aktualnosti u svakodnevnom radu