VAŽNO ZA ŠKOLE ČLANICE!

Poštovani,

obavještavamo vas da je 31. srpnja 2021. godine stupio na snagu Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

NN 84/2021 (23.7.2021.), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

OBVEZA ŠKOLE :

(ZA SVE NATJEČAJE RASPISANE OD 1.8.2021.GODINE)

1. DATI PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBAMA KOJE SU UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILOŽILE SVE PROPISANE DOKAZE O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI!

2. U TEKSTU NATJEČAJA POZVATI KANDIDATE DA PRILOŽE DOKAZE IZ OVOG POSEBNOG PROPISA, TE U TEKSTU NATJEČAJA OBJAVITI POVEZNICU NA SLJEDEĆU MREŽNU STRANICU KOJA SADRŽI POPIS DOKAZA!

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Napomena:

Ukoliko ste nakon 1. kolovoza 2021. objavili natječaj za radno mjesto u Školi, savjetujemo da poništite natječaj odnosno da postupite na drugi način određen Vašim internim aktom o zapošljavanju.

Naime, nezakonito je zasnivanje radnog odnosa u Školi temeljem natječaja koji ne sadrži obvezni sadržaj propisan ovim posebnim propisom!

S poštovanjem.