Poštovani,

dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

OBVEZA ŠKOLE:

U TEKSTU NATJEČAJA POZVATI KANDIDATE DA DOSTAVE DOKAZE U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA PREDNOSTI I OBJAVITI POVEZNICU NA  SLJEDEĆU MREŽNU STRANICU:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Napomena:

Natječaji objavljeni nakon 1. kolovoza 2021. godine moraju sadržavati  novine propisane ovim izmjenama i dopunama, u suprotnom je zasnivanje radnog odnosa nezakonito!