Prezentacije s državnog stručnog skupa i savjetovanja u Poreču, 20.-22.10.2021.

Primjena ZPPI-a u školama HZOŠ

Đurđica Šoić HZOŠ Poreč 20.-22. listopada 2021.

Jasna Galić – Postupanja prosvjetne inspekcije

Paljak – HZOŠ – Aktualnosti

Postupanje policije – Škole

Višnja Barac

Nikić – HZOŠ – Predračuni i avansi

Zuber – HZOŠ – Plaće razlike po sudskoj presudi 2021.

Vlatka Kovač – Prema partnerstvu s roditeljima