“Prijedlog MZO-a u vezi mogućeg načina postupanja prilikom provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja”

Pravni savjet HZOŠ za postupanje škola članica

Poštovane članice naše Hrvatske zajednice osnovnih škola, najsrdačnije Vas pozdravljamo.

Ovih dana smo suočeni s provedbom Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine broj 121/2021).

U svakodnevnoj smo komunikaciji s vama i putem telefona i putem e-maila u vezi postupanja koje bi bilo prema našim kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama najprimjerenije, kojim bi se poštivale Odluke nadležnog Stožera, a istovremeno i Ustavom zajamčena prava radnika.

Nakon zaprimanja e-maila od strane Uprave za odgoj i obrazovanje dana 12. studenoga 2021. godine naši odgovorni ravnatelji, tajnici i ostali radnici Škola započeli su provođenje Odluke i odredili na koji način (tko i gdje) će se kontrolirati, te kako olakšati radnicima postupak testiranja  i osloboditi ih plaćanja troškova iz vlastitih sredstava. Također su prikupljeni podatci od zaposlenika o tome tko ima potvrde temeljem kojih ostvaruje izuzeće od testiranja iz točaka III. i VII. Odluke.

U većini naših Škola radnici su odgovorno postupali i ponašali se sukladno predmetnoj Odluci, dok je samo nekolicina radnika postupala suprotno i nije im bio omogućen ulazak u školske prostorije na njihovo radno mjesto.

Prema “službenoj bilješci” dostavljenoj od nadležnog MZO-a ravnatelj Škole je , koji nije predočio test, odnosno alternativno EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz utvrđen točkom VII. Odluke, upoznao s posebnom sigurnosnom mjerom obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2, utvrđenom Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, od dana 12. studenog 2021. godine, a za čiju je provedbu, temeljem točke XII. Odluke odgovoran ravnatelj i s točkom VI. Odluke kojom je utvrđeno da osobe koje odbiju testiranje, odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama. U znak prihvata njezinog sadržaja vlastoručno ju potpisuju ravnatelj, radnik, te svjedok.

PITANJE:

Je li Škola obvezna dostaviti službenu bilješku MZO-u?

PITANJE:

Kako postupiti prema radnicima koji ne izvršavaju radne obveze iz razloga što zastupaju uvjerenje koje je protivno Odluci Stožera te ne pristaju na obvezno testiranje, niti su cijepljeni?

Odgovori su dostupni u dijelu “aktualna pitanja – III. radnici, radni odnosi, materijalna prava”