Poštovane članice Hrvatske zajednice osnovnih škola, u dijelu *Ogledni primjerci akata, Školska ustanova, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti* dostupni su sljedeći ogledni primjerci:

  1. pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika
  2. poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika
  3. prijedlog povjerljive osobe i njezina zamjenika
  4. pisana suglasnost za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika
  5. zapisnik o prijedlozima- imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika
  6. odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika

Naime, Škola je dužna do 23. lipnja 2022. godine donijeti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Škola je dužna imenovati povjerljivu osobu i njezinog zamjenika do 23. srpnja 2022. godine, temeljem toga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti poslodavcu.

(2) Poslodavac koji zapošljava najmanje 50 radnika dužan je uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Poslodavci koji zapošljavaju manje od 50 radnika mogu imati uspostavljen sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, poslodavac koji je obuhvaćen primjenom akata iz dijela I. točke B. i dijela II. Priloga dužan je uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti neovisno o broju zaposlenih.

Članak 20.

(1) Poslodavac je dužan:

1. donijeti opći akt iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona i na prikladan način učiniti ga dostupnim svim osobama u radnom okruženju, zajedno sa svim informacijama bitnima za podnošenje prijave nepravilnosti

2. imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika u skladu s općim aktom iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.

S poštovanjem, HZOŠ.