Poštovani,

Donesen je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Cijeli tekst dostupan je na sljedećem linku.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_12_152_2372.html

Da biste dobili uvid u sadržaj propisa možete pogledati na mrežnim stranicama HZZO-a.

https://hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore

S poštovanjem.

HZOŠ