Informacije o Međunarodnoj konferenciji za primarno obrazovanje možete naći na posebnoj stranici konferencije u saznajte više:

https://intconfrn2023.weebly.com/