Prijavu za međunarodnu konferenciju za primarno obrazovanje možete izvršiti na posebnoj stranici konferencije klikom na “saznajte više”: https://intconfrn.weebly.com/