Hrvatska zajednica osnovnih škola

Hrvatska zajednica osnovnih škola

Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb
info@hzos.hr
Tel: 01/4855 - 715
Fax: 01/4855 - 715

Početna |Novosti|

Prezentacije sa skupa u Zagrebu od 05.12.2019. možete pronaći pod Računovođe-Stručno usavršavanje-Novo

Odluka o udruživanju
© 2020. HZOŠ. Sva prava pridržana. Izrada web stranica