O HZOŠ

HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA

Osnivanje i počeci

Početkom 1966. godine u okviru novog učiteljskog pokreta koji je promovirao napredak u stručnosti učitelja započeo je i proces osnivanja zajednica osnovnih škola u tadašnji m općinama Hrvatske. One su se zvale općinske zajednice osnovnih škola, a prve dvije takve zajednice osnovane se 22. veljače 1966 godine u općini Čakovec i zagrebačkoj općini Maksimir.

Nakon toga uslijedila su osnivanja u općinama Karlovac, Rijeka, Novska, Zadar, Gospić, Ogulin, Novi Marof, Garešnica , Ludbreg, Crikvenica, Delnice, Pakrac, Vrgorac, Ivanec, Omiš itd. Kao rezultat osnutka mnoštva općinskih zajednica pojavila se i potreba zajedničkim snagama raditi na transformaciji osnovne škole. Mala ali smjela grupa entuzijasta, koji su polazili s jedne strane od svijetlih dostignuća naprednog učiteljskog pokreta iz vremena Ivana Filipovića (1823-1895), a s druge strane od osnovnih društvenih opredjeljenja svoga vremena, okupljena oko gospodina Valentina Puževskog , pokrenula je inicijativu osnivanja Zajednice osnovnih škola Hrvatske.

Tako su se na zagrebačkom Jordanovcu 28. i 29. listopada 1966. godine sastali predstavnici 67 općinskih zajednica osnovnih škola u Hrvatskoj i održali osnivačku skupštinu Zajednice osnovnih škola Hrvatske. Za prvog predsjednika Zajednice izabrana je gospodin Valentin Puževski.

Zajednica je osnovana s ciljem jačeg, smislenijeg i odgovornijeg pristupa organiziranom djelovanju u domeni obveznog nacionalnog školstva i svojim djelovanjem pridonosila je poboljšanjima pedagoškog standarda i promociji novih pristupa poučavanja koja su se odražavala i na sveukupna društvena događanja.

Godine 1966. Zajednica osnovnih škola Hrvatske promijenila je naziv u Hrvatska zajednica osnovnih škola koji nosi i danas.

Zajednica danas

Danas Hrvatska zajednica osnovnih škola, temeljem svoje osnovne djelatnosti, evidentno i u potpunosti realizira svoje zadaće, kako u savjetodavnom pogledu, tako i u konkretnoj pomoći članicama u obavljanju djelatnosti vezanih za rad u osnovnom školstvu. Razvija poslovnu informiranost kao i pomoć u rješavanju tekućih pitanja od značaja za članice. Izuzetno je dobra suradnja s ustanovama i tijelima čija je djelatnost vezana za osnovno pa i za srednje školstvo.

Svakodnevnim usmenim i pismenim odgovorima članice dobivaju pravne savjete od pravne savjetnice u Zajednici. Putem mrežnih stranica objavljuju se nacrti općih akata i informira članice o novim pravnim i zakonodavnim propisima kao i pomoć pri izradi istih. Najmanje dva puta godišnje održavaju se stručni skupovi u organizaciji Zajednice, a isto tako i jednodnevni skupovi na kojima se obrađuju teme interesantne članicama.

O ostalim zanimljivostima iz povijesti Zajednice možete pročitati u povijesnom prikazu koji je napisan povodom 50.godišnjice rada HZOŠ.