Ogledni primjerci akata

I. Školska ustanova

II. Prava i obveze učenika i roditelja

III. Radnici, radni odnosi, materijalna prava

IV. Uredsko poslovanje i pismohrana

V. Upravni postupak i upravne pristojbe

VI. Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

VII. Ostalo