Odluka o proglašenju Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

NN 56/2000 NN 51/2000