Ustroj

Skupština

Skupštinu Zajednice čine predstavnici osnovnih škola koje su članice Zajednice.
Članicom Zajednice postaje svaka osnovna škola u Republici Hrvatskoj odlukom o prihvaćanju Sporazuma o udruživanju¸
ili prihvaćanjem Odluke o udruživanju u članstvo Hrvatske zajednice osnovnih škola.

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Zajednicom i obavlja druge poslove prema Statutu Zajednice.
Upravno vijeće ima predsjednika/cu i četrnaest (14) članova.
Predsjednik Upravnog vijeća HZOŠ-a Mandurić Josip,OŠ Antuna Mihanovića Osijek
Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HZOŠ-a Staklenac Slaven, OŠ Većeslava Holjevca Zagreb

Članovi upravnog vijeća HZOŠ-a

Ime i prezime Škola i mjesto
Božić Marin OŠ Dobriša Cesarić, Osijek
Budimir Tomislav OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski
Čugura Ćerić Irena OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod
Gmaz Brigitte OŠ Vladimir Bosnar, Stubičke Toplice
Gudelj Renata OŠ o. Petra Perice, Makarska
Jukić Josip OŠ Mladost, Osijek
Kotlar Bernard OŠ Smiljevac, Zadar
Mandurić Josip OŠ Antuna Mihanovića, Osijek
Mužinić Bikić Zrinka OŠ Srinjine, Srinjine
Oremuš Nenad OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb
Sabljak Kornelija OŠ Julija Kempfa, Požega
Staklenac Slaven OŠ Većeslava Holjevca, Zagreb
Šimić Nada OŠ Trnjanska, Zagreb
Štibohar Samson OŠ Krapinske Toplice, Krapinske Toplice
Turščak Nevenka OŠ Cestica, Cestica
Vusić Martina OŠ Izidora Poljaka, Višnjica
Ravnatelj

Ravnatelj/ica predstavlja i zastupa Zajednicu, organizira i vodi poslovanje i stručni rad Zajednice ,
odgovara za stručni rad i zakonitost rada Zajednice te obavlja i druge poslove sukladno Statutu Zajednice.

Ravnateljica, Jasmina Hamer, mag.prim.educ.

Djelatnici

U stručnoj službi zaposlene su tajnica-računovođa i savjetnica Zajednice.

  • Pravna savjetnica Jasna Kovač Goričan, dipl.iur.
  • Sanja Dušić, dipl. oec. — tajnik-računovođa