Poštovani,

donesena je i objavljena NN 67/2022 (10.6.2022.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

983

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke, imenuju se:

– dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja

– Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– mr. sc. Vesna Šerepac, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– Zdenka Čukelj, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Ivana Bulešić, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Tanja Malinac, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Daliborka Rezo, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Antea Šojat, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Hana Zoričić, predstavnica Ministarstva financija.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/230

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.