Poštovani,

u Narodnim novinama broj 58/2023 dana 31.5.2023. objavljen je

Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

dostupan na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_05_58_994.html

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 56/22 i 127/22), u daljnjem tekstu: Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će regres za 2023. godinu iznositi 250,00 eura.

Ugovorne strane su suglasne da će iznimno od stavka 1. ovoga članka regres za 2023. godinu za službenike i namještenike u javnim službama koji su članovi sindikata, i to Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Nezavisnog sindikata zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod, Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatskog liječničkog sindikata i Sindikata Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a koji su pregovarali o Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru, iznositi 300,00 eura.

Pravo iz stavka 2. ovoga članka ostvaruju službenici i namještenici koji su u trenutku isplate članovi jednog od sindikata iz stavka 2. ovoga članka, a o kojima je poslodavac obaviješten od strane sindikata.

Članak 2.

Zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za uskršnje blagdane u punom iznosu, neovisno rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, a zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu godišnje nagrade za uskršnje blagdane od jednog poslodavca.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. godine pristupiti pregovorima o visini godišnje nagrade za uskršnje blagdane za 2024. godinu i o datumu i načinu isplate materijalnog prava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. lipnja 2023. godine.

S poštovanjem

HZOŠ