NN 59/2023 (2.6.2023.), Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

Poštovani,

U Narodnim novinama broj 59/2023 dana 2.lipnja 2023.godine objavljen je novi Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i u javnim službama koji se primjenjuje i u Školama.

Tekst Zakona je dostupan na sljedećem linku:

NN 59/2023 (2.6.2023.), Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

S poštovanjem, HZOŠ.