Poštovani,

dana 16.lipnja 2023.godine u Narodnim novinama broj 65/2023 objavljena je  Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama

koja se primjenjuje i na Škole.

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama određuje se isplata privremenog dodatka na plaću i to:

  • u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 0,631 – 1,110
  • u bruto iznosu od 130,89 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,111 – 1,529
  • u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,530 – 1,867.

Privremeni dodatak na plaću u iznosu iz stavka 1. ove točke isplaćuje se za puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, a u slučaju nepunog radnog vremena, razmjerno ugovorenom odnosno utvrđenom radnom vremenu.

Ako su službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta na kojima, bez dodatka iz ove Odluke, ne ostvaruju Zakonom propisani iznos minimalne plaće, privremeni dodatak isplaćuje se na iznos minimalne plaće.

III.

Privremeni dodatak na plaću određen ovom Odlukom isplaćuje se uz plaću, jedanput mjesečno za prethodni kalendarski mjesec.

IV.

Privremeni dodatak na plaću iz točke II. ove Odluke isplaćivat će se do dana ostvarivanja plaće prema uredbama kojima će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće u skladu s novim zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

V.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VI.

Ova Odluka primjenjuje se počevši s plaćom za lipanj 2023., koja se isplaćuje u srpnju 2023.

VII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023.

S poštovanjem.

HZOŠ